Hard Disk Sentinel Súgó - Kondíció számítás

Ahogy a Beállítások ablakban a fejlett opcióknál látható, a merevlemezek kondíciója több különböző módszerrel kerülhet kiszámításra. Lássuk ezeket részletesen!

Adat mező analízise

Ebben az esetben a kritikus merevlemez attribútumuk nyers Adat mezője kerül kiértékelésre. A jelenleg használt kiértékelési és számítási módszer kidolgozásánál fontos szempontok voltak:

Alaphelyzetben a merevlemez állapota 100%-os kondícióról indul. Ezt az alábbi kondíciót befolyásoló S.M.A.R.T. attribútumok (amennyiben ezek léteznek az adott merevlemezen) csökkentik, különböző mértékben. Minden attribútumhoz tartozik egy súly és egy maximális limit, amennyivel a kondíciót befolyásolhatja. Az egyes maradék százalékokat (100-a csökkenés százalékban) összeszorozva megkapható a lemez kondíció értéke.

Jelenleg a programban ennek a módszernek két különböző típusa létezik. Az alapértelmezett módszer esetén az értékelési súlyok, limitek (ld. alant) valamivel enyhébbek. A szigorúbb analízis (szerver esetén ajánlott) használatával ezek az értékek szigorúbban kerültek meghatározásra, azaz ugyanolyan mértékű probléma szigorúbban kerül elbírálásra (nagyobb mértékben csökkenti a merevlemez kondícióját).

Az alábbi táblázatban láthatóak az egyes élettartamot befolyásoló S.M.A.R.T. attribútumok, melyek a számításban részt vesznek, valamint azok súlya és a maximális csökkentés mértéke:

Az alapértelmezett számítási módszer esetén használatos súlyok és limitek:

S.M.A.R.T. attribútumSúlyLimit %
Áthelyezett szektorok száma 170
Fejpozícionálási hibák száma 0.520
Felpörgési újrapróbálkozások száma 360
Áthelyezési kísérletek száma 0.630
Függőben lévő szektorok száma 0.648
Javíthatatlan szektorok száma 170

Az szigorúbb számítási módszer esetén használatos súlyok és limitek:

S.M.A.R.T. attribútumSúlyLimit %
Áthelyezett szektorok száma 660
Fejpozícionálási hibák száma 220
Felpörgési újrapróbálkozások száma 640
Áthelyezési kísérletek száma 430
Függőben lévő szektorok száma 430
Javíthatatlan szektorok száma 660

A táblázatban szereplő értékek a beérkező riportok valamint az adatmentésre jelentkező (gyakorlatilag működésképtelen) merevlemezek S.M.A.R.T. paramétertáblája alapján került meghatározásra.

Megjegyzés: mivel az Adat oszlopban található szám 16-os számrendszerben kerülnek kijelzésre, először decimálissá kell alakítani. A számításnál az alsó 16 bit, azaz a jobb oldali 4 számjegy kerül felhasználásra.

Például: alapértelmezett számítási módszer esetén ha a "Reallocated sectors count" sorában az Adat oszlopban 0002 található, a lemez kondíciója = 100 x ( 100 - 2x1 ) % = 98 %

Ha a "Current pending sectors count" sorában az Adat oszlopban 0005 ugyanezen a meghajtón, akkor a kondíció = 98 x ( 100 - 5x0.6) % = 95 %. Szigorú számítási módszer esetén ugyanez 100 x (100 - 2x6) % x (100 - 5x4) % = 70 % lenne.

A Limit % megadja, hogy az adott attribútum maximálisan hány százalékot tud a kondíción csökkenteni. Például ha a lemezen az "Off line uncorrectable sectors" sorában az Adat 0200 (ami decimálisan 512), akkor a kondíciónak le kellene esnie 512 x 1 = 512 %-kal, de a maximális csökkenés ehhez az attribútumhoz csak 70 %. Más szóval ha az "Off line uncorrectable sectors" attribútum értéke magas, a merevlemez kondíciója nem lehet 30 %-osnál nagyobb, de más probléma még tovább csökkentheti a kondíció értékét.

Gyártó specifikus értékek analízise

Ebben az esetben a kondícióért felelős S.M.A.R.T. attribútumok kerülnek kiértékelésre. Minden egyes ilyen attribútum külön-külön értékelésre kerül 0 és 100% között az érték, a küszöb és az elméleti kezdőérték (melyet a program a gyártó és típus alapján határoz meg) alapján.

Az így kapott értékek összeszorzásával kapjuk meg a merevlemez kondíciójának értékét.

Például: a "Reallocated sectors count" attribútumnál a küszöb 36, az érték 84, a kezdőérték 100 volt. Ebben az esetben az attribútum értékelése: (1 - (100-84)/(100-36)) x 100 = 75 %. Amennyiben ugyanezen meghajtón a "Seek error rate" attribútumnál a küszöb 30, az érték 60, a kezdőérték 90, akkor ennek az attribútumnak az értékelése 50 %, a merevlemez kondíciója pedig összességében 37.5 %.

Megjegyzés: az 1.40 és korábbi változatokban csak az "Adat mező szigorú analízise" volt implementálva. Emiatt régebbi változatról áttérés esetén a kondíció érték kijelzése változhat, mivel alaphelyzetben az enyhébb módszer kerül kiválasztásra. A fejlett opcióknál bármikor módosítható a kívánt számítási módszer.

Megjegyzés: a kondíció számítási módszer a riportokba bekerül, az esetleges félreértéseket elkerülendő.

Megjegyzés: általában a kondíció értékek a következő formulát követik:

Gyártó-specifikus >= Alapértelmezett >= Szigorú módszer

azaz a szigorú módszer esetén a legkisebb a kondíció érték, ez reagál legnagyobb mértékben az egyes problémákra. Éppen ezért használata igazán kritikus helyzetekben indokolt, ahol gyakorlatilag nem engedhető meg semmilyen apró probléma sem.